Alternatywne metody walki z bólem

Akupresura sprawdza się zwłaszcza, jako wspomagająca metoda leczenia bólu, zarówno nagłego, ostrego, jak i przewlekłego. Istnieje kilka teorii wyjaśniających mechanizm działania tej metody, z których jedna głosi, że podczas zabiegu w mózgu wydziela się więcej endorfin, produkowanych przez organizm hormonów o działaniu znieczulającym i na stałe uśmierzającym ból. Według innej, skuteczność akupunktury i akupresury polega na sile sugestii, czyli opiera się o psychologiczne podłoże. Kolejna teoria głosi, że stymulacja punktów akupunkturowych powoduje blokowanie przewodzenia bodźców bólowych w pewnych kluczowych punktach układu nerwowego.