Rodzić po ludzku - cele i osiągnięcia tej wyjątkowej akcji.

Coraz większe kładzenie nacisku na sytuację kobiet w ciąży, w tym ten najważniejszy dla ukoronowania dziewięciu miesięcy ciąży moment porodu, sprawia, że standardy stosowanie podczas porodu są coraz wyższe. Wynika to z ogólnego wzrostu świadomości społecznej w zakresie tego, jak powinna wygląda prawidłowa opieka nad ciężarną w trakcie trwania ciąży oraz w okresie samego porodu i później połogu. Jednakże to właśnie upowszechnienie informacji na temat warunków w jakich rodzą kobiety w Polsce sprawiło, że te warunku uległy ogromnej poprawie. Akcje typu rodzić po ludzku to jeden z pozytywnych efektów podejmowania takich działań uświadamiających na rzecz zwiększenie komfortu ciężarnych.

Można powiedzieć, że coraz większa jest świadomość tego, jak ogromne znaczenie ma prawidłowy przebieg ciąży i porodu dla przyszłego zdrowia dziecka i mamy, dlatego tak ważną sprawą jest dla nas to by rodzić po ludzku. Ciąża to stan uprzywilejowany dla kobiety, kiedy wszyscy o nią dbają, zaś ukoronowaniem tych działań powinno być stworzenie takich warunków, aby poród przebiegał sprawnie, szybko i w miarę komfortowo dla rodzącej. Stąd właśnie coraz bardziej popularne znieczulenie do kręgosłupa podawane w trakcie porodu, które ma za zadanie złagodzić bóle porodowe. Znieczulenie do porodu nie jest podawane wszystkim, nie jest standardem, jest uzależnione od ogólnego stanu zdrowia kobiety oraz oczywiście samego przebiegu porodu.