Mechanizm bólu

Patrząc w ten sposób na reakcje naszego organizmu zauważymy, iż wiele zależy od kondycji psychicznej, zaś nasilenie bodźca bólowego zależne jest struktury anatomicznej i od włókien nerwowych. Jednakże całe ustosunkowanie do bólu i wszelkiego cierpienie w dużej mierze zależy od naszej psychiki.

Ból wywołuje wiele rekcji naszego organizmu; przed wszystkim stres, który towarzyszy każdemu ze zjawisk takich, jak: zmiana tętna, ciśnienia krwi, oddechu, pocenie, motorykę jelit, zmianę czynności gruczołów dokrewnych, reakcje ruchowe o charakterze obronnym.