Zastrzyki, szczepienia

Szczepienia

Na grypę najskuteczniejszym lekarstwem jest szczepionka. Celem szczepień przeciw grypie jest nie wyłącznie uniknięcie zachorowania, ale co najważniejsze uniknięcie istotnych powikłań pogrypowych. A niemalże każdy fantastycznie wie, iż takie powikłania jak zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, albo zapalenie mózgu, może być traktowane jako bezpośrednie zagrożenie życia. Po szczepieniu nasz organizm nie uzyskuje odporności od razu.

Jak działa szczepionka?

Schemat immunologiczny człowieka wymaga od 6 do 8 tygodni na reakcja, zatem produkcję przeciwciał przeciw wirusowi grypy. Szczepienie powinno się powtarzać każdego roku, jako że odporność uzyskujemy na rok czasu. Drugą sprawą jest także zdolność mutowania wirusa grypy, który prawie każdego roku staje się odporny na kolejne szczepionki.

Trzeba także mieć na uwadze, że szczepienie nie ochrania w 100% przed zakażeniem grypą. W Rp zarejestrowanych jest VI szczepionek przeciwko grypie, a ich skład jest corocznie uaktualniany.

Co zamiast szczepień?

Osoby, jakie nie są zaszczepione, albo nie mają możliwość się zaszczepić kwalifikują się do podawania środków leczniczych antywirusowych. U ludzi do 18 roku, u których zaobserwowano oznaki grypy, nie można stosować środków leczniczych zawierających kwas acetylosalicylowy oraz salicylany. Zastosowanie tych środków leczniczych obarczone jest ryzykiem rozwinięcia się zespołu Reya, jaki może zostać powodem ostrej niewydolności wątroby, która najczęściej kończy się zgonem pacjenta.

Bezpieczeństwo

Dobrze nie zapominać, iż przed ostateczną decyzją odnośnie szczepienie, opłaciłoby się sięgnąć rady lekarza. Należy przed szczepieniem stwierdzić czy nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań. Przytrafia się, iż pewne zaburzenia odpornościowe, dolegliwości układowe, wykorzystywanie pewnych leków oraz pewne stany fizjologiczne, jak ciąża czy dni przedmenstruacyjne, mają okazję zostać traktowane jako ograniczenie wskazań do przeprowadzenia szczepienia. Przeciwwskazaniem do szczepienia przeciwko grypie jest też uczulenie na białko jaja kurzego. Nie szczepi się w dodatku chorych z ostrymi schorzeniami o jakiejkolwiek etiologii do czasu ustąpienia objawów.